Rehab

Stötvågsbehandling

Stötvågsterapi eller shockwaveterapi är en behandlingsmetod där ljudvågor med ett givet tryck och frekvens stimulerar det skadade området. Med hjälp av komprimerad luft rör sig en projektil fram och tillbaka i ett rör. Djupet på energin som bildas och fortplantas ned i vävnaden ligger mellan 1-5 cm. Behandlingen riktar sig till olika besvär i muskler, senor och senfästen.

läkningsfasen

Stötvågsbehandlingen triggar läkningsfasen som sedan leder till en nyläkning i det skadade området. Den skapar också en kroppsegen smärtlindring via sin stimulering av området. Den kan även slå sönder

kalkinlagningar som ibland bildas i senfästen. Behandlingen kan upplevas smärtsam men det positiva med stötvåg är att behandlingsreaktionerna är väldigt få. Andra positiva egenskaper med stötvågen är att den är snabb, effektiv och ger goda resultat.

Beroende på vilket besvär du har så justeras kraften i slaget och hur många slag som slår per minut. En vanlig behandlingsserie ligger mellan 3-5 behandlingar och ofta en vecka mellan besöken.